Innovasjonscamp

Oslo kommune - HiOA Grunnskolelærerutdanning

Oppdrag

Lag et produkt (vare eller tjeneste) som kan være nyttig i Oslos møte med eldrebølgen, transportutfordringer eller fremtidens arbeidsliv.

Deres løsning presenteres på Teknisk Museums neste jubileumsutstilling – hva er det?

Emne/område Demokrati og innovasjon
Oppdragsgiver Oslo kommune og samarbeid med Teknisk Museum
Fylke Oslo
Skole/utd.inst. Høgskolen i Oslo og Akershus, grunnskolelærerutdanningen 5.-10.
Klassetrinn  
Antall studenter 136 studenter (34 grupper) 12 grupper i finalen
Antall lærere/forelesere  
Antall veiledere  
Antall jurymedlemmer 4
Lengde på campen 3 dager
Når 9. – 11. september
Hvor HiOA og Tekninsk Museum
www / www.ue.no  

HiOA: http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Mer-praktisk-orientert-skolehverdag

UE Oslo: http://www.ue.no/Oslo/Nyheter/Demokrati-og-innovasjon-for-grunnskolelaererstudenter

 

Lærerstudentene får gjennom campen erfaring med Ungt Entreprenørskap og Gründercamp. Dette for å ha kompetanse til å gjennomføre denne arbeidsformen når de kommer ut i skolene i praksisperioder eller som lærere. Studentene fikk informasjon om Gründercamp, UE og våre de aktuelle program for 5. - 10. trinn, i tillegg til å møte elever som har gjennomført Elevbedrift og høre deres lærer sine erfaringer med Ungt Entreprenørskap.