Innovasjonscamp

Verdighetsgarantien – KS – Høgskolen i Molde

Oppdrag

Verdighetsgarantien - verdig eldreomsorg

Eldre opplever ulike problem/utfordringer/situasjoner i dagliglivet som ikke er i samsvar med verdighetsgarantien. Frivillige organisasjoner og/eller enkeltpersoner kan bidra for å ivareta verdighetsgarantien sine intensjoner.

Emne/område Helse
Oppdragsgiver KS
Fylke Møre og Romsdal
Utdanningsinstitusjon Høgskolen i Molde
Klassetrinn 1 år vernepleiestudenter og 2. år sykepleiestudenter
Antall studenter 120
Antall lærere 4
Antall veiledere 10
Antall jurymedlemmer 5
Lengde på campen 2 dager
Når 13.-14.05.2014
Hvor Høgskolen i Molde
www / www.ue.no   http://www.ue.no/More-og-Romsdal/Nyheter/Trygghetsalarm-vant-Grundercamp-paa-Hogskolen-i-Molde

 Bakgrunnsinformasjon for oppdraget?

 Verdighetsgarantien - verdig eldreomsorg

Eldre opplever ulike problem/utfordringer/situasjoner i dagliglivet som ikke er i samsvar med verdighetsgarantien. Frivillige organisasjoner og/eller enkeltpersoner kan bidra for å ivareta verdighetsgarantien sine intensjoner.

Bruk en situasjon der dere oppfatter at verdighetsgarantien ikke blir innfridd. På hvilken måte kan tiltak og aktiviteter fra frivillige organisasjoner og/eller enkeltpersoner bidra/brukes for å ivareta verdighetsgarantien i denne situasjonen?

Løsningen skal gjøre situasjonen bedre for eldre.

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Sissel Tegelsrud Kolstad UE Møre og Romsdal

Sissel.tegelsrud.kolstad@ue.no

95065524