Innovasjonscamp

Hva er Innovasjonscamp

(Tidligere Gründercamp)

 

Innovasjonscamp er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere den best mulige løsningen på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver.  Innovasjonscamp skaper nye læringsarenaer.

Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et trepartssamarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap. Innovasjonscamp er et program som er fleksibelt i omfang og målformulering, men følger en fast struktur:

  • Åpning av campen, teambygging og kreative prosesser
  • Oppdragsgiveren presenterer et reelt oppdrag med en definert problemstilling.
  • Studentene jobber med oppdraget i grupper og får tilbud om veiledning fra eksterne ressurspersoner underveis i prosessen.
  • I prosessen stimuleres studentene til samarbeid, aktiv læring og problemløsing.
  • Studentene presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra kjente, gitte og kriterier.

 Hvorfor Innovasjonscamp?

  • Innovasjonscamp skaper nye læringsarenaer. Studentene får mulighet til å teste ut teori i praksis, samtidig som de får direkte kjennskap til utfordringer i arbeids- og næringsliv.
  • Studentene får arbeide med å løse virkelige problemstillinger, delta i tverrfaglig gruppearbeid og bygge nettverk både med andre studenter og personer fra arbeids- og næringsliv.
  • Oppdragsgiver i Innovasjonscamp får nytte av studentenes kompetanse, kreativitet, energi og nytenkning, og får sammen med studentene bli med på en innovativ reise.
  • Innovasjonscamp skaper en samarbeidsarena for lokalt arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjonen.

Ungt Entreprenørskap hjelper utdanningsinstitusjonene i gang med Innovasjonscamp. Hvem som gjør hva i samarbeidet varierer.