Innovasjonscamp

Grunnskolelærerutdanningen gjennomfører 8 gründercamper i Østfold 

Oppdrag

Ulike oppdrag knyttet til bærekraftig utvikling, primært miljøfokus for GLU. 

For PPU-studentene var det ytterligere to temaer: nettmobbing og fysisk aktivitet. 

Se egne vedlegg

Emne/område Miljø, nettmobbing, fysisk aktivitet
Oppdragsgiver

PPU:Østfold fylkeskommune stod for nettmobbingsoppgaven, mens utviklingsveileder, Jostein Mjønerød stod for oppdrag og innledende foredrag på temaet fysisk aktivitet.

 

GLU: Her er det vanskelig å oppgi en konkret oppdragsgiver da oppdraget ble laget med utgangspunkt i et prosjekt UEØ har med «Den naturlige skolesekken». Noen av GLU-studentene utformet sine egne oppdrag rundt temaet. (F.eks i Rakkestad) Se elles tilsendte oppdrag 

Fylke Østfold
Skole Høgskolen i Østfold
Utdanningsprogram Grunnskolelærutdanningen (GLU) 5-10
Klassetrinn  
Antall studenter/elever 42 grunnskolelærerstudeneter gjennomførte Gründercamp for totalt 681 elever på 8 ulike ungdomsskoler
Antall lærere  
Antall veiledere  
Antall jurymedlemmer  
Lengde på campen

Campene gjennomført av PPU-stiudenter gikk over 3 dager.

 

GLU-studentene brukte to dager, en dag på kreativitet + en ren GC-dag med juryering.

Når Høst 2014
Hvor På Høgskolen og ute i 8 ulike ungdomsskoler
www / www.ue.no    

Temaet for GLU-studentene dette året var bærekraftig utvikling, primært miljøfokus, grunnet et samarbeid med prosjektet "Den naturlige skolesekken".

En av campene var på Rakkestad ungdomsskole. Se mer fra denne her .

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt  Irene S. Bergsland UE Østfold  irene.bergsland@ue.no