Innovasjonscamp

Oppdragsgiver for Innovasjonscamp

Norsk utdanning trenger din kompetanse! Innovasjonscamp er et av UEs programmer som er helt avhengig av samarbeid med lokalt arbeids – og næringsliv for å kunne bli gjennomført på en god måte. Sammen med oss kan du være med å gi flere studenter mulighet til god og fremtidsrettet læring.

Når utdanning og arbeidsliv samarbeider godt skapes utmerkede opplæringsarenaer og nyttige læringssituasjoner for elevene. Det er viktig at representanter fra samfunnet utenfor utdanningsinstitusjonene engasjerer seg for å formidle kunnskaper og dele erfaringer fra et arbeidsliv som er i stadig endring. 

Ungt Entreprenørskap har i dag over 90 ansatte fordelt i alle fylkene. Deres jobb er å legge til rette for entreprenørskapsaktivitet gjennom en rekke programmer ved hjelp av kurs, godt læremateriell og oppfølging. Det betyr at du som oppdragsgiver får nødvendig informasjon og støtte for å kunne gjøre en god jobb som oppdragsgiver.

5 gode grunner til å være oppdragsgiver:

Samfunnsansvar – Utdanningssektoren sin oppgave er å forberede barn og unge på å møte arbeidslivet. Dette gjøres best i nært samarbeid med samfunnslivet utenfor utdanningsinstitusjonen, og det forutsetter en arena for samspill. Det er på denne arenaen UE opererer.

Synlighet i lokalsamfunnet – Arbeidslivet eksisterer i lokalsamfunn. En viktig gevinst er at du får kommunisert for høgskolen/universitetet og studentene, at din virksomhet bidrar. Samtidig får du en ypperlig anledning til å vise fram hvem du representerer og hva dere står for.

Framtidig rekruttering - For å bidra til at flest mulig fatter interesse for din næring og profesjon er det viktig å komme studentene i møte. 

Kreativitet og innovasjon - Innovasjonscamp er å gi studentene mulighet til å jobbe med kreative løsninger på din problemstilling. Å få innspill fra studentene kan føre til at du får inn løsninger som er nyttige for å videreutvikle ditt produkt eller din bedrift/organisasjon. 

Motivasjon og nye utfordringer – Å delta som oppdragsgiver byr på unike utfordringer du aldri vil møte i egen hverdag. Planlegging og gjennomføring av Innovasjonscamp gir også tilsatte muligheter til å fokusere på kreativitet og innovasjon.

Hva forventes av oppdragsgiver

Hvert år arrangeres hundrevis av ulike Inovasjonscamper. Det er stor variasjon i oppdrag, organisering og hvordan oppdragsgiver blir involvert. Aktuelle områder som oppdragsgiver deltar på:

  • Utvikling av oppdrag
  • Presentasjon av bedrift/organisasjon og oppdraget ved oppsatart av camp.
  • Delta med veiledere
  • Delta i jury

Om oppdragsgiver har ressurser til det er det også aktuelt å bidra med premier, kommunikasjonsarbeid og dokumentasjon i form av film/foto.

På denne siden har vi samlet et knippe eksempler på ulike camper som vi håper kan gi inspirasjon til nye Innovasjonscamper. Ta kontakt med UE i ditt fylke for mer info: www.ue.no