Innovasjonscamp

Navn på camp: Gründercamp Tønsberg 2030

Oppdrag

Dere har på oppdrag fra Tønsberg 2030 å presentere Tønsberg som en urban og fremtidsrettet by der folk vil bo, studere, jobbe og leve? 

1) Se for dere Tønsberg i 2030. Hva har Tønsberg gjort for å styrke sin identitet og attraktivitet gjennomtemaene:

  • å bo
  • å studere
  • å jobbe 

2) Beskriv hvordan de ulike sansene (synssansen, luktesans, hørselssans, smaksans, følesans), kommer til utrykk til den ønskede opplevelsen av Tønsberg. 

Emne/område Samfunnsfag, by-/ samfunnutvikling
Oppdragsgiver Tønsberg 2030, Nøtterøy Næringsforum
Fylke Vestfold
Skole/utd.inst. Nøtterøy Videregående skole
Utdanningsprogram (vgs)

Helse og oppvekst

Studieforbredende

Klassetrinn Vg1 (STF) og VG2 (HO)
Antall elever/studenter 80
Antall lærere/forelesere 5
Antall veiledere 7
Antall jurymedlemmer 6
Lengde på campen En dag, Kl 0830-1400
Når 31.oktober 2014
Hvor Nøtterøy Videregående skole
www / www.ue.no   https://www.vfk.no/Notteroy-vgs/Aktueltliste/sdfsdf

 

Bakgrunnsinformasjon for oppdraget

Tønsberg 2030 er en organisasjon som jobber for et fremtidig Tønsberg. Deres «oppdrag» er å gjøre Tønsberg så ettertraktet og fremtidsrettet som mulig for å kunne tiltrekke og holde på innbyggernes kompetanse, samt gjøre Tønsberg interessant å bo/leve i i fremtiden.

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Jarle Aagaard Ungt Entreprenørskap Vestfold E: Jarle.aagaard@ue.no
M: 95964315