Innovasjonscamp

Microsoft – Nannestad vgs

Oppdrag

Vi ønsker at elevene tar utgangspunkt i et konkret behov, og ut ifra dette komme opp med en app-ide som vil bidra til å løse denne problemstillingen.

Elevene må ha et bevisst forhold til hvem appen retter seg mot, samt redegjøre for hvorfor nettopp denne appen er bra for denne målgruppen.

Appen skal konkretiseres ved hjelp av enkle skisser der de beskriver funksjonaliteten i appen.

Så til slutt:

Vi vil se tre korte "bullet points" for appen deres. Dette skal oppsummere hva som er unikt med appen deres.

Emne/område Teknologiutvikling
Oppdragsgiver Microsoft Norge
Fylke Akershus
Skole Nannestad videregående skole
Utdanningsprogram (vgs) Forskjellige utdanningsprogram og linjer
Klassetrinn Flere klassetrinn
Antall elever 80
Antall lærere  
Antall veiledere 4
Antall jurymedlemmer 4
Lengde på campen En dag
Når 25. september 2014
Hvor På skolen
www / www.ue.no  

Eidsvoll Ullensaker Blad:http://www.eub.no/grndercampser-en-framtid-med-chip-i-nakkeskinnet

UE: http://www.ue.no/Akershus/Nyheter/Grundercamp-med-Microsoft-paa-Nannestad-vgs