Innovasjonscamp

Hva er Innovasjonscamp

(Tidligere Gründercamp)

 

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en camp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscampens ulike faser:

Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser

Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning

Fase 3: Felles måltider og sosialt program

Fase 4: Innlevering av forretningsplan-dokument, presentasjon for jury og vurdering

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.Tidsbruk: En Innovasjonscamp arrangeres fra en dag til til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

Innovasjonscamp stimulerer til:

  • økt kreativitet
  • bedre evne til samarbeid
  • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
  • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker