Innovasjonscamp

Hipphipp Flora - Karriererettleiing

Oppdrag Korleis har dagens bedrifter utvikla seg og kva er behovet for kompetanse i 2020 ?
Emne/område Karriererettleiing av ungdomskuleelevar i Flora kommune
Oppdragsgiver HippHipp Flora + 20 lokale bedrifter og Rotary
Fylke Sogn og Fjordane
Skole Flora vgs – Flora ungdomsskule
Utdanningsprogram (vgs) Studiespesialiserande /idrett / service og samferdsel
Klassetrinn Vg1 og 9. trinn
Antall elever/studenter 250
Antall lærere/forelesere 20
Antall veiledere 25
Antall jurymedlemmer 4
Lengde på campen 2 dagar
Når April 2012
Hvor Flora vgs + ute i bedrifter
www / www.ue.no    

Målsetting

Målet er å gjere ungdom i Flora bevisste på karrieremuligheiter i eigen by. Flora er ein by med mange spennande bedrifter – alt frå oljerelatert industri til transportselskap og foretak innan det offentlege. 

Elevane skal bli meir bevisste på eigne karriereval samstundes som elevar frå ungdomsskulen får god informasjon om næringslivet i byen. Dette gjennom å bruke to heile dagar der den eine er ute i bedrift, samt at elevane på vgs. må førebu seg og presentere bedrifta som dei har vore ute i for å vidare kunne karriererettleie ungdomskuleelevar.                      .