Innovasjonscamp

Felleskjøpet – Min Drømmegård

Oppdrag Min drømmegård
Emne/område Landbruk
Oppdragsgiver Felleskjøpet
Fylke Østfold
Skole Kalnes videregående skole
Utdanningsprogram (vgs) Naturbruk
Klassetrinn VG 1-3
Antall elever 140
Antall lærere 10
Antall veiledere 3
Antall jurymedlemmer 6
Lengde på campen 1,5 dager
Når 18.-19. september 2014
Hvor Kalnes videregående skole
www / www.ue.no   Sarpsborg Arbeiderblad:  http://www.sa.no/lokale_nyheter/article7594664.ece

Bakgrunnsinformasjon for oppdraget

Året er 2025, og gården på tegningen er deres. Her driver dere deres egen arbeidsplass, med en stabil og god økonomi. Inntektene er gode, og dere lever av å drive gården. Hver dag gleder dere dere til å jobbe på drømmegården deres, og rett som det er tenker dere «jeg har skapt min egen drømmejobb». 

  • Hvilke av eiendommens ressurser utnytter dere, hva har dere videreutviklet– og hva har dere evt nedskalert? Hva er nytt?
  • Hvordan har dere klart å snu trenden fra 2014, og faktisk skape et levebrød av gården deres?
  • Hvordan ser gården ut etter at dere omgjorde den til deres drømmearbeidsplass? Bruk tegningen, og velg gjerne ut ett eller to elementer ved gården som dere vil ta spesielt tak i.
  • Hvilken kompetanse har dere skaffet dere, både på og etter videregående, for å komme hit? 

Nå er det lov å tenke store og ville tanker! Godt samarbeid på gruppa er avgjørende for å komme fram til spennende tanker og ideer.