Innovasjonscamp

 

Gründercamp som del av utdannings- og karriereval på Vatne us

Oppdrag

Ni forskjellige oppdrag, se vedlegg

 Kortversjon:

 1. Vard Brattvaag: Oppdraget er å utarbeide ein HMS-informasjon retta mot ungdom.
   
 2. Haram kommune: Utforming av velkomstareal og servicetorg i nytt kommunehus.
   
 3. Haram Næring og Innovasjonsforum: Oppdrag: Planlegge og gjennomføre ein fotballskule.
   
 4. Aalesund Oljeklede AS: Markedsundersøkelse av omdømmet Aalesund Oljeklede AS
   
 5. IL Ravn:  Lag framlegg til ei todelt sykkelløype med enkle hindringar til bruk for born og unge.
   
 6. Møre Hus AS: Utforme ein rimeleg og tiltalande bustad
   
 7. Vard Søviknes: Synliggjøre miljøgevinst for Vard Søviknes sine miljøretta tiltak i 2013.
   
 8. Rolls-Royce Marine, Brattvåg: Lage en «infomercial» (reklamefilm) for bedriften.
   
 9. Vard Accomodation, Johangarden: Oppdraget går ut på løyse eit problem bedrifta har:  «finne ei løysing på nokre møbelhandtak vi har som lagar lyd/støy»

 

Emne/område Innovasjonsprosesser og karriereveiledning
Oppdragsgiver Vard Brattvåg, Haram kommune, Haram nærings og innovasjonsstudio, Aalesund oljeklede AS, IL Ravn, Møre Hus AS, Vard Søviknes, Rolls-Royce Marine Brattvåg og Vard Accomodation
Fylke Møre og Romsdal
Skole Vatne ungdomsskule
Klassetrinn 9. trinn
Antall elever 50
Antall lærere 4
Antall veiledere 9
Antall jurymedlemmer 4
Lengde på campen 5 dager
Når Desember 2013
Hvor Vatne ungdomsskule
www / www.ue.no    

 

Målsetting/læringsmål

Målsettingen er at elevene gjennom en kreativ prosess, skal bli kjent med arbeidsoppgavene, utfordringene og  yrkesgrupper på lokale arbeidsplasser. Gründercampen er en del av faget Utdanningsval.

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Sissel Tegelsrud Kolstad UE Møre og Romsdal Sissel.tegelsrud.kolstad@ue.no 95 06 55 24