Innovasjonscamp

 

Gründercamp Utdanningsval – Elektro 

Oppdrag Festplasen i Førde er en plass som blir altfor lite brukt på kveldstid. Vi trenger hjelp til å lyssette den slik at både ungdom og voksne får lyst til å bruke området fra brua ved Hafstad vgs og fram til brua ved Sparbanken. Her finnes forskjellige ting som klatrestativ, gress, utsmykninger etc som dere også må ta hensyn til. Lyssetting skal gjøres på eksistrende ting  på Festplassen, det skal ikke legges til nye elementer utenom lyskastere etc. 
Emne/område Elektro – Utdanningsval
Oppdragsgiver

Førde kommune v / Trond Ueland

I samarbeid med:

  • NELFO – v / Elin Viken - elin.viken@nelfo.no
  • Caverion
  • Relacom
  • Høgskulen i Sogn og Fjordane – ingeniørfag
Fylke Sogn og Fjordane
Deltakande skular Mo og Øyrane vgs, elektrofag,
Førde Ungdomsskule,
Sande Skule,
Halbrend skule,
Naustdal barne- og ungdomsskule,
Vassenden Skule,
Skei Skule
Utdanningsprogram Elektro
Klassetrinn Ungdomsskule og vgs
Antall elever 60
Antall lærere  
Antall veiledere  
Antall jurymedlemmer  
Lengde på campen Ein dag
Når Oktober 2014
Hvor Øyrane vidaregåande skule
www / www.ue.no   http://www.firda.no/nyhende/article7666500.ece

Målsetting/læringsmål

Mål: Ungdomsskuleelevane skal få praktisk erfaring med arbeidsoppgåver innan elektrofaget. Tema var lyssetting. 

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE tilsett Eivind Husabø UE Sogn og Fjordane

eivind.husabo@ue.no

+ 47 415 30 660