Innovasjonscamp

Tine camp – Sogn og Fjordane

Oppdrag

Auke mjølkeforbruket: Dei siste åra har vi sett at det norske folk drikk mindre mjølk pr innbyggjar enn før. Korleis skal vi snu denne trenden ? Kva skal til for at du og din familie drikk meir mjølk ?

Rekruttering: Korleis skal vi gjere arbeidsplassane på Tine Byrkjelo meir kjende ? Kva skal til for at du vel å søkje arbeid ved Tine Byrkjelo?

Emne/område Lokalt næringsliv – utdanning 
Oppdragsgiver Tine Byrkjelo
Fylke Sogn og Fjordane
Skole Gloppen Ungdomsskule  og  Skei skule
Klassetrinn 9 klasse
Antall elever Ca 70
Antall lærere 8
Antall veiledere 10
Antall jurymedlemmer 8
Lengde på campen 2 dagar
Når 10 – 11 november
Hvor Tine Byrkjelo

 

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Jørn Helgheim UE i Sogn og Fjordane

Jorn.helgheim@ue.no

47348951