Innovasjonscamp

Sparebanken Hedmark – NyGiv – Personling økonomi

 

Oppdrag

Gruppa di skal utvikle et spill/ program eller en applikasjon til plattformene pc/ mac eller smarttelefon eller nettbrett.

Dette spillet/ programmet eller applikasjonen skal gi ungdom opplysning om personlig økonomi.

Det skal også ha en underholdningsverdi for brukeren, og det skal være noe ungdom ønsker å bruke.

Emne/område Personlig økonomi med NyGiv-elever
Oppdragsgiver Sparebanken Hedmark
Fylke Hedmark
Skole Ottestad-, Løten-, Brumunddal-, Nes-, Stange-, Romedal ungdomsskole
Klassetrinn 10. trinn.
Antall elever Ca 400 elever fordelt på tre Gründercamper
Antall lærere  
Antall veiledere 10
Antall jurymedlemmer 8-10
Lengde på campen Over en dag
Når Vår
Hvor Rica Olrud hotell
www / www.ue.no  https://www.youtube.com/watch?v=iqNK0WahY-I&feature=youtu.be 

 

Beskrivelse av organisering og innhold

NyGiv ønsket Gründercamp for sine elever. Ungt Entreprenørskap Hedmark arrangerte tre slike Gründercamper, med Sparebanken Hedmark som oppdragsgiver.

 

Bakgrunnsinformasjon for oppdraget?

Spillet/ programmet eller applikasjonen kan handle om disse temaene:

daglig økonomi og forbrukskreditt

- sparing og boligetablering

- rådgivning fra bank og forsikringsselskaper til unge som skal flytte    

  hjemmefra

- forbrukskreditt overfor ungdom

- hvordan få ungdom til å bli «økonomisjef» i eget liv – råd til ungdommen