Innovasjonscamp

Skogen inn i Framtida i Glåmdalen

Oppdrag

Kortversjon av oppdragene:

Oppdrag 1: Må en planke være en planke? Finn en utradisjonell og ny måte å bruke tre på. 

Oppdrag 2: Utvikling av nye produkt med trebasert materiale som kan erstatte metall, plast, kunststoff eller andre oljebaserte materialer.

Oppdrag 3: Skap et nytt reiselivstilbud som tar utgangspunkt i skogen.

Oppdrag 4: Finn noe som dere mener er en lite brukt eller ubrukt ressurs eller mulighet i skogen, og vis hvordan denne kan utvikles til et produkt, tjeneste eller gi aktivitet i regionen.

 

Emne/område Skogen inn i framtida
Oppdragsgiver Glåmdalen regionråd
Fylke Hedmark
Skole Alle ungdomsskoler i Glåmdalsregionen
Klassetrinn 8. trinn
Antall elever 600
Antall lærere 50
Antall veiledere 20
Antall jurymedlemmer 20
Lengde på campen 1 dag + Kickoff med UE på hver skole i forkant av campen
Når Første uka i november
Hvor Kongsvingerhallen
www / www.ue.no    

600 elever har levert mange gode og varierte forslag på hvordan Glåmdalen kan bruke skogen som ressurs i framtida. Nye bruksområder av tømmer, barnåler og mose har kommer frem, i tillegg til å bruke skogen på nye måter for opplevelser og reiseliv.

Bakgrunnsinformasjon for oppdraget?

Denne campen er en regionalt samarbeid hvor alle 8. Klassinger i Glåmdalsregionen har en felles gründercamp på Kongsvinger. Bakgrunnen for campen var at regionrådet ville ha aktivitet i alle kommunene og derfor ble det arrangert en felles gründercamp. Temaet ble valgt som del i en større strategi som regionen har med tanke på å etablere en større skog- og tremesse. Det blir derfor i tillegg til gründercampen arrangert et årlig fagseminar for næringslivet som har samme tema. 

Målsetting/læringsmål

Øke bevisstheten til ungdom om tre som ressurs.

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Rolf Findsrud Hedmark 95729915