Innovasjonscamp

Innovasjonscamp Sjømat Finnsnes 2016 

4 ulike oppdrag

Oppdrag 1
SalMar skal bygge et nytt bygg til visningsanlegg på Lysnes - for å vise fram den spennende matproduksjonen som foregår under «nordlys og midnattsol» i våre anlegg på sjøen. Vi ønsker innspill på hva bør vi vise inne i dette bygget/visningsanlegget, og hvordan vi bør presentere dette, for å skape interesse for lakseproduksjon og laks som mat for følgende målgrupper:

 • Elever i grunnskolen
 • Turister
 • Folk som bor i vårt område

Oppdrag2
Oppdraget er å lage en reklame- eller informasjonskampanje for Senja videregående skole og Opplæringskontoret for næringsmiddelfag i Troms.  Kampanjen skal være rettet mot ungdom på gruppas egen alder, og hensikten med den skal være å få flere søkere som ønsker å ta utdanning innenfor industriell matproduksjon på restaurant- og matfag ved Senja videregående skole.
Kampanjen kan være en reklamefilm, en Facebookkampanje, en kort dokumentarfilm, et rollespill, en kampanje–app….

Oppdrag 3
Laksen mates ca. en gang i døgnet ved at en person via en dataskjerm pumper mat ut i merden. Matingen avsluttes når laksen slutter å spise. Dette overvåkes via kameraer som finnes i merdene. Se: https://www.youtube.com/watch?v=ZKlQUZKVFPI (etter ca. 3:10 minutter)

Når smolten blir satt ut i matfiskanlegget i havet oppstår det imidlertid et problem. Den har behov for å bli matet oftere enn større laks, og en gang i døgnet er dermed ikke nok. Pr i dag er manuell mating (en person kaster maten ut i merden) den mest effektive metoden.

Gruppa skal komme opp med en løsning som er mer effektiv en manuell mating, og som gjør at smolten kan få mat flere ganger i døgnet.

Oppdrag 4
Utvikling av firmagaver fra Br. Karlsen-gruppen.

Br. Karlsen-gruppen har mange kunder og samarbeidspartnere, både nasjonale og internasjonale, som besøker oss og vi besøker dem. Vi har behov for å ha lokale gaver med rett firmaprofil.

Vi ønsker gjerne en pakke med flere ting, eventuelt flere gaver som kan settes sammen til gavepakker etter behov.

Gaver må ha:

 • Firmaets/næringens profil
 • Fin innpakning
 • Gjerne en historie/tekst knyttet til gaven
 • God kvalitet
 • Et ekte/genuint preg med lokal profil

 

Emne/område Sjømat
Oppdragsgiver
 1. Salmar Nord
 2. Senja videregående skole / Opplæringskontoret for næringsmiddelfag i Troms
 3. Nord-Senja Laks / Wilsgård Fiskeoppdrett
 4. Br-Karlsen-gruppen
Fylke Troms
Skole

Finnsnes Ungdomsskole

Nordborg ungdomsskole

Kårvik skole

Rossfjord skole

Klassetrinn 8. og 9. trinn
Antall elever 251
Antall lærere 26
Antall veiledere 28
Antall jurymedlemmer 16
Lengde på campen 1 dag
Når 28. april 2016
Hvor Finnsneshallen
www / www.ue.no  

http://www.folkebladet.no/tv/article12058950.ece#!/video/16016/dette-skal-faa-igang-tankeboksen

 

Se mer i dokumentet under fanen "eksempler" «Tilbakemelding og presse»

Innovasjonscampen er en del av satsingen på entreprenørskap i Lenvik kommune, med spesielt fokus på sjømatnæringen. Dermed er alle problemstillingene sjømatrelatert. 

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Frode Jørgensen Finnsnes frode.jorgensen@ue.no
 91686191