Innovasjonscamp

Lærerstudenter gjennomfører Gründercamp på Rakkestad ungdomsskole

Som obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen har studentene: Martine Loe Langvik, Andreas Johansen Heier, Ole Petter Jacobsen og Espen Nygaard utviklet problemstilling, planlagt og gjennomført denne gründercampen på Rakkestad ungdomsskole.

Oppdrag

Oljesjeiken Ben Reddik fra Flåklypa har bestemt seg for å bli en miljøvennlig mann. Han besøker Norge, og etter en kjøretur gjennom Østfolds byer blir han stup forelsket i Rakkestad by. “For en fantastisk by” tenker oljesjeiken, mens han kruser gjennom Rakkestad sentrum. Han prøver å finne et sted hvor han kan gjøre en investering i miljøet. Det er da han legger merke til Rakkestadelven.

Deres oppgave er å lage en plan for å gjøre Rakkestadelven til et attraktivt sted, på en miljøbevisst måte. Hva dere vil gjøre er opp til dere, her er det bare fantasien som stanser dere!

Emne/område Lærerutdanning - Miljø
Oppdragsgiver Oljesjeiken Ben Reddik frå Flåklypa / Høgskolen i Østfold
Fylke Østfold
Skole Rakkestad ungdomsskole
Klassetrinn 8. trinn
Antall elever Ca 100
Antall lærere 6
Antall veiledere 5
Antall jurymedlemmer 5
Lengde på campen 5 dager
Når Oktober 2014
Hvor Rakkestadhallen
www / www.ue.no   http://www.r-a.no/nyheter/article7690740.ece 

Beskrivelse av organisering og innhold

Gründercampen er en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen i Østfold. UE Østfold har gjennomført flere forelesninger og gjennomgått mange kreativitetsøvelser som ressurser for studentene når de skal gjennomføre campen.

Studentene har utviklet oppdraget selv, med felles tema innen miljø. Gjennom uken har studentene gått gjennom mye faglig ang tema som knytter seg til miljø generelt og Rakkestadelva spesielt.  

Se eget eksempel for lærerutdanningen som denne campen er en del av. 

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Irene S. Bergsland UE-Østfold irene.bergsland@ue.no