Innovasjonscamp

Grønt og Genialt! er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap (UE), Klima og miljødepartementet (KLD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som skal øke kunnskapene om etiske og miljømessige konsekvenser av forbrukervalg og større  engasjement i samfunnet om løsninger som fører til et mer bærekraftig forbruksmønster. Dette gjennom fokus på redusert forbruk, ressursutnyttelse og avfallsreduksjon. Prosjektet retter seg mot ungdomsskolen. 

I 2014/2015 var 1900 elever med fra 23 ulike skoler i syv fylker. En av campene er nærmere beskrevet under.

Grønt og genialt - Kast mindre mat 

Oppdrag

Tenk at dere er gründere, som vil lansere et nytt produkt på markedet. Lag et produkt eller tjeneste som dere mener kan bidra til at vi kaster mindre mat i Norge.

Dere skal lage en modell, skisse / beskrivelse av produktet eller tjenesten, og en kortfattet forretningsplan (bruk utlevert mal).

Dere skal presentere løsningen deres for en jury på slutten av campen. 

Under presentasjonen må dere også gjøre rede for hvilken eventuell påvirkning ideen deres kan ha på miljøet både lokalt og globalt.

Emne/område Matsvinn
Oppdragsgiver Klima og miljødepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
Fylke Oppland
Utdanningsinstitusjon Nord-Aurdal ungdomsskole
Klassetrinn 9. trinn
Antall elever 74
Antall lærere/forelesere 6
Antall veiledere 2
Antall jurymedlemmer 3
Lengde på campen 1 dag
Når 28. april 2015
Hvor Nord-Aurdal ungdomsskole
www / www.ue.no  

Radio: NRK Hedmark og Oppland 29.4.15: http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppland/DKHE01008515/29-04-2015#t=2h21m58s

Avisa Valdres 30.4.15: http://www.avisa-valdres.no/Gr_nne_gr_nderar_p__NAUS-5-54-19077.html#/deck=no_access

 

Beskrivelse av organisering og innhold

Gründercampen er planlagt og gjennomført av Ungt Entreprenørskap Oppland (UE) i samarbeid med Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS) på oppdrag fra Klima og miljødepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

 

Bakgrunnsinformasjon for oppdraget?

I Norge blir det hvert år kastet over 300 000 tonn med mat som kunne vært spist. Det meste av dette kastes av folk som deg og meg.  I snitt kaster hver innbygger i Norge ca. 51 kilo mat i året. Dette er en stor utfordring både fordi mange både i Norge og ellers i verden ikke får nok mat og fordi det skaper et miljøproblem. Hvis vi vil at de som kommer etter oss skal ha det like bra som oss må vi begynne å tenke SMART!

 

Målsetting/læringsmål

Målsettinga var at elevene skulle få kunnskap om hvor store mengder mat som kastes i Norge, og bli bevisste på hva de kan bidra med i sin egen hverdag og i sine elevbedrifter.

 

Kontaktinformasjon

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE Agder Inger Toril Holte Breien UE Oppland

Inger.toril.holte.breien@ue.no

97640057

UE Norge  Cathrine Jansen UE Norge   cathrine.jansen@ue.no
 90 75 61 16