Innovasjonscamp

Grønt og genialt - Finnmark 2015 - Sandfallet skole

I samarbeid med lokal samarbeidspart: Ishavskraft

Oppdrag Tenk at dere er gründere, som vil lansere et nytt produkt eller tjeneste på markedet. Det nye produktet eller tjenesten skal være noe som dere mener bidrar til at vi reduserer vårt forbruk. Det er viktig at dere beskriver godt hvem som er målgruppen for produktet/tjenesten.  
Emne/område Redusert forbruk
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og lokal samarbeidspart Ishavskraft/Alta
Fylke Finnmark
Skolenivå Grunnskole
Klassetrinn 9. trinn
Antall elever 85
Antall lærere 8
Antall veiledere 3
Antall jurymedlemmer 5
Lokale samarbeidsparter

Ishavskraft

Kreativ Industri

Opplæringskontoret for hotell- og næringsmiddelfag

Lengde på campen En dag
Når 30.okt. 2015
Hvor Sandfallet ungdomsskole, Alta
www / www.ue.no   http://www.ue.no/Finnmark/Nyheter/Vekt-kontrollert-matavfall-en-god-ide

Bakgrunnsinformasjon for oppdraget?

I Norge har vi et stort forbruk av vann og energi i tillegg til at vi produserer store mengder avfall. For å gjøre minst mulig skade på natur og miljø er det viktig at vi fokuserer på hvordan vi kan redusere vårt forbruk gjennom å bruke mindre ressurser, resirkulere mer og at større del av produkter blir gjenbrukt.

Hvis vi vil at de som kommer etter oss skal ha det like bra som oss må vi begynne å tenke nytt og SMART!

Grønt og Genialt er et nasjonalt prosjekt for å sette fokus på miljø og klima gjennom reduksjon av forbruk. Prosjektet er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner for Innovasjonscampen fra Ungt Entreprenørskap, oppdragsgiver og utdanningsinstitusjonen

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Trine Hogseth UE Finnmark

trine.hogseth@ue.no

975 47721