Innovasjonscamp

Oppdragsgiver for Innovasjonscamp

(Tidligere Gründercamp)

 

Skolen trenger din kompetanse! Innovasjonscamp er et av UEs programmer som er helt avhengig av samarbeid med lokalt arbeids – og næringsliv for å kunne bli gjennomført på en god måte. Sammen med oss kan du være med å gi flere elever mulighet til god og fremtidsrettet læring.

Når utdanning og arbeidsliv samarbeider godt skapes utmerkede opplæringsarenaer og nyttige læringssituasjoner for elevene. Det er viktig at representanter fra samfunnet utenfor skolen engasjerer seg for å formidle kunnskaper og dele erfaringer fra et arbeidsliv som er i stadig endring. 

Ungt Entreprenørskap har i dag over 90 ansatte fordelt i alle fylkene. Deres jobb er å legge til rette for entreprenørskapsaktivitet gjennom en rekke programmer ved hjelp av kurs, godt læremateriell og oppfølging. Det betyr at du som oppdragsgiver får nødvendig informasjon og støtte for å kunne gjøre en god jobb som oppdragsgiver.

5 gode grunner til å være oppdragsgiver:

  • Samfunnsansvar – Skolens oppgave er å forberede barn og unge på å møte arbeidslivet. Dette gjøres best i nært samarbeid med samfunnslivet utenfor skolen, og det forutsetter en arena for samspill. Det er på denne arenaen UE opererer.
  • Synlighet i lokalsamfunnet – Arbeidslivet eksisterer i lokalsamfunn. I dette er skolen med dets barn og unge sentrale aktører. En viktig gevinst er at du får kommunisert for skolen, dets elever og hjemmene, at din virksomhet bidrar lokalt. Samtidig får du en ypperlig anledning til å vise fram hvem du representerer og hva dere står for.
  • Framtidig rekruttering - For å bidra til at flest mulig fatter interesse for din næring og profesjon er det viktig å komme elevene tidlig i møte. Denne møteplassen kan skapes ved å gjennomføre et UE-program.
  • Kreativitet og innovasjon - Innovasjonscamp er å gi elevene mulighet til å jobbe med  kreative løsninger på din problemstilling. Å få innspill fra elever kan føre til at du får inn løsninger som er nyttige for å videreutvikle ditt produkt eller din bedrift/organisasjon. 
  • Motivasjon og nye utfordringer – Å delta som oppdragsgiver byr på unike utfordringer du aldri vil møte i egen hverdag. Planlegging og gjennomføring av Innovasjonscamp gir også tilsatte muligheter til å fokusere på kreativitet og innovasjon.

Hva forventes av oppdragsgiver

Hvert år arrangeres hundrevis av ulike innovasjonscamper. Det er stor variasjon i oppdrag, organisering og hvordan oppdragsgiver blir involvert. Aktuelle områder som oppdragsgiver deltar på:

  • Utvikling av oppdrag
  • Presentasjon av bedrift/organisasjon og oppdraget ved oppsatart av camp.
  • Delta med veiledere
  • Delta i jury

Om oppdragsgiver har ressurser til det er det også aktuelt å bidra med premier, kommunikasjonsarbeid og dokumentasjon i form av film/foto.

På denne siden har vi samlet et knippe eksempler på ulike innovasjonscamper som vi håper kan gi inspirasjon til nye. Ta kontakt med UE i ditt fylke for mer info: www.ue.no