Innovasjonscamp

Bodø – Verdens smarteste by

Oppdrag 3 camper med 3 oppdrag på hver camp
Emne/område Byutvikling –hvordan kan den nye bydelen i Bodø gjøre byen til smart by
Oppdragsgiver Bodø kommune
Fylke Nordland
Skole Alle ungdomsskoler i Bodø kommune
Klassetrinn 8.trinn
Antall elever 600 elever
Antall lærere Ca 40
Antall veiledere Ca 10
Antall jurymedlemmer Ca 30
Lengde på campen 5 timer
Når 12.februar, 17.februar, 19.februar
Hvor Tverlandshallen og Norsiahallen
www / www.ue.no    http://www.an.no/Elevene_imponerte_bystyret_med_framtids_prosjektene_-5-4-60123.html 

Bakgrunnsinformasjon for oppdraget?

Oppdragene ble utarbeidet av Bodø kommune og prosjektgruppen som jobber med prosjektet «Ny by – ny flyplass» Dette er et stort prosjekt som har fått mye fokus i lokale medier. Prosjektgruppen var svært interessert i å engasjere ungdomsskoleelever og å få deres tilnærming til tema byutvikling. Det var veldig mange veiledere og jurymedlemmer fra Bodø kommune – engasjerte mennesker som synes dette var et flott arrangement å være med på. Bl.a var både rådmann og ordfører med i jury.

Målsetting/læringsmål

Målsettingen var at elevene skulle engasjere seg i byutvikling og egen framtid. Oppdragene er reelle og kan påvirke deres framtid. Eneste forberedelser elevene kunne gjøre var å lese oppslag fra lokale media og å gjøre seg opp en mening om byens fremtid.

Kontaktinformasjon i Ungt Entreprenørskap

  Navn Arbeidssted E-post og tlf
UE ansatt Carina D Salater UE Nordland Carina.salater@ue.no